Design-Build

Výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu

zadavatel: Nejvyšší kontrolní úřad

Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice

zadavatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

I/27 Žiželice obchvat a přemostění

zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Nový pavilon FZÚ, Na Slovance - generální dodavatel stavby

zadavatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Most ev. č. 105 - 048c v Týně nad Vltavou

zadavatel: Jihočeský kraj

Vltavská vodní cesta Modernizace řídících systémů VD a PK

zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik

Generální dodávky stavby CETOCEON - pavilonu pro Centrum pro výzkum technických látek

zadavatel: Masarykova univerzita

Výstavba nové výrobní haly a nové skladovací haly ve stávajícím areálu firmy, včetně doprovodných odstavných a parkovacích ploch, areálové komunikace a zeleně

zadavatel: Mitsubishi Electric Automotive Czech, s.r.o.

R2 Kriváň - Mýtna  - dálniční spojení z Bratislavy až po Lučenec

- konzultační činnost v průběhu realizace -

zadavatel: Národná diaĺničná spoločnosť, a.s., Bratislava, SK

D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala včetně tunelu Višňové

- konzultační činnost v průběhu realizace - 

zadavatel: Národná diaĺničná spoločnosť, a.s., Bratislava, SK

Dvorský most (přes Ohři)

zadavatel: Statutární město Karlovy Vary

ČOV Trutnov Bohuslavice - kalová koncovka

zadavatel: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Prodloužení tramvajové tratě z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích 

zadavatel: Dopravní podnik města Brna, a.s.

D35 Ostrov -Vysoké Mýto, tunel Homole

(použití Žluté knihy FIDIC, doplněné o ujednání z tzv. Smaragdové knihy FIDIC)

zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Most Laurina & Klementa přes dálnici D10

zadavatel: Škoda Auto a.s.

LED projection system

zadavatel: Hvězdárna a planetárium hl. města Prahy

Plavební komora Praha - Staré město

zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik

Multifunkční knihovnické a vzdělávací centrum Prachatice

zadavatel: Město Prachatice

Vyřazení starého hlavního jeřábu z provozu a návrh, výroba, instalace a testování nového hlavního jeřábu pro plavidlo Pacific Orca

zadavatel: SWIRE BLUE OCEAN, Kodaˇň, Dánsko

Rekonstrukce dálnice D8 (Varšava)

- konzultační činnost pro zhotovitele - 

zhotovitel: Metrostav a.s.

zadavatel: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Varšava, Polsko

Construction of the Pljevlja II 254MW coal thermal power plant in the State of Montenegro (Výstavba uhelné tepelné elektrárny Pljevlja II 254 MW ve státě Černá Hora)

zadavatel: ŠKODA PRAHA a.s.

Rychlostní komunikace S7 Koszwaly - Nowy Dvór Gdański u metropole Gdaňsk

zadavatel: Metrostav a.s./Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Varšava, Polsko

Modernizovaný úsek spojující Gdaňsk s polským hlavním městem Varšava - E77

zadavatel: Metrostav a.s. 

Projektování a montáž zařízení pro řízení a zabezpečování dopravy a zařízení železniční telekomunikační sítě v úseku Poznań Glówny - Wronki, linie E59

zadavatel: AŽD Prha s.r.o. (AZD Polska Sp. Z o.o., Varšava, Polsko

Projektování a montáž zařízení pro řízení a zabezpečování dopravy a zařízení železniční telekomunikační sítě v úseku Slonice - Szczecin Dabie, linie E59

zadavatel: AŽD Praha s.r.o. (AZD Polska Sp. Z o.o., Varšava, Polsko)

Modernizace vlakového rozhlasu na soupravách elektrických motorových vozů metra typu 81-71M a M1

zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n. Vltavou

zadavatel: AFRY CZ s.r.o./Správa železnic s.o. (t.č. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)

Atletická hala Campus

zadavatel: Statutární město Brno

Zainvestování lokality bývalého kina

zadavatel: Město Veselí nad Lužnicí

Metro I.D s pilotním projektem Projektová dokumentace provedení stavby úseku Pankrác - Olbrachtova (včetně stanic) 

zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Výstavba nových čerpacích stanic Samatay (km 57,5) a Hamoul (km 2,5)

- konzultační činnost pro zhotovitele - 

zhotovitel: SIGMA GROUP a.s.

zadavatel: Ministry of Water Resources and Irrigation - Mechanical and Electrical Department (Arab Republic of Egypt)

Signalizační a telekomunikační systém podél železniční trati Banja Luka - Doboj  (Bosna a Hercegovina)

zadavatel: AŽD Praha s.r.o.

Rekonstrukce Sítenského mostu Kladno (Analýza možnosti realizace projektu)

zadavatel: Statutární město Kladno

Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami

zadavatel: Město Příbram

Půdní vestavba Domova mládeže
zadavatel: Domov mládeže a Školní jídelna, České Budějovice

Inovace a modernizace plavebních komor pro zvýšení bezpečnosti a intenzity vodní dopravy na vodním díle Gabčíkovo

- konzultační činnost pro zhotovitele -

zhotovitel: Metrostav a.s., Bratislava, SK


  • Modernizace provozního zázemí Mlazice

  • Otava, ř. km 25,800 – 26,150, Písek – rekonstrukce opevnění ostrova

 Povodí Vltavy, státní podnik


  • technická pomoc při zpracování požadavků a smluvních podmínek pro pilotní projekt zadání rekonstrukce přejezdů - Zelená kniha FIDIC; Zelená kniha v režimu Design-Build

Správa železnic, státní organizace (t.č. Správa železniční dopravní cesty, s.o.)


Motolské onkologické centrum (Fakultní nemocnice v Motole)

- odborné poradenství pro zhotovitele -

zhotovitel: GEMO a.s.