SLUŽBY 

Pro stavební zakázky

Poradce

OD PŘÍPRAVY PO REALIZACI

 • Volba metody dodávky a smluvního standardu včetně FIDIC (Design-Bid-Build, Design-Build, Design-Build-Operate, Design-Build-Operate-Finance, Public-Private-Partnership/PPP, ECI, Collaborative Contracts). 
 • Hodnocení ekonomické výhodnosti při výběru dodavatele. 
 • Řešení mimořádně nízké nabídkové ceny. 
 • Zavádění systému řízení času, změn a claimů.
 • Contract management při realizaci (včetně aspektů BIM).

Lektor 

ŠKOLENÍ NA MÍRU

 • Smluvní standardy (FIDIC, NEC, Český standard).
 • Stavební smluvní právo.
 • Projektové řízení v BIM. 
 • Contract Management a Claim management. 
 • Hodnocení ekonomické výhodnosti.
 • Časové řízení.

Řešení sporů

BEZ SLEPÝCH ULIČEK

Zamezení sporů, mediace, rozhodčí řízení, adjudikace.

Expertní činnost

STAVEBNÍ SMLUVNÍ PRÁVO

Analýza zpoždění, vyčíslování časových a finančních nároků. Soudní znalectví, expertní posudky, expertní překlady (AJ, NJ, FJ).

Pomůžeme vám uspět

 • Více než 20 let každodenního života mezi stavbaři na velkých výstavbových projektech v několika zemích, 
 • více než 100 publikovaných knih a článků,
 • více než 100 úspěšně zadaných projektů,
 • tisíce proškolených lidí, 
 • síť prověřených profesionálů po celém světě,
 • schopnost složit silný tým a hledat účelná řešení s pochopením pro specifika velkých výstavbových projektů.