REFERENCE

a další zkušenosti

Metodická činnost viz www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky

Tvůrce českých smluvních stavebních standardů 

Český smluvní standard (https://lnkd.in/dKEYFAW), který vydala Česká agentura pro standardizaci 

Metodika pro řízení změn při výstavbě viz https://lnkd.in/dAGrRKP 

Metodika pro časové řízení viz https://lnkd.in/dJ4_wA5

BIM Protokol viz  https://www.koncepcebim.cz/832-bim-protokol-pravidla-pro-digitalni-spolupraci

Autor komentáře k Občanskému zákoníku (Smlouva o dílo) Wolters Kluwer

 • Pro Státní fond dopravní infrastruktury/Deloitte: Metodika pro zadání veřejné zakázky formou "DESIGN & BUILD" podle FIDIC pro dopravní stavby v ČR.
 • Pro Ministerstvo dopravy: Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek.
 • Pro Ředitelství sinic a dálnic: Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC.
 • Pro Státní fond dopravní infrastruktury: Metodika pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů podle FIDIC.
 • Pro Státní fond dopravní infrastruktury: Metodika pro hodonocení ekonomické výhodnosti.
 • Pro Státní fond dopravní infrastruktury: Metodika pro zacházení s mimořádně nízkou nabídkovou cenou.
 • Pro Státní fond dopravní infrastruktury: Metodika měření.
 • Pro Státní fond dopravní infrastruktury: Metodika pro tým správce stavby.
 • Pro Státní fond dopravní infrastruktury: Metodika pro zlepšení.

Contract Management při realizaci

Contract management, claim management a poradenství (přípravná fáze, řízení času/změn, expertní posouzení při řešení sporů apod.) na desítkách velkých výstavbových projektů (často podle FIDIC) v Česku i zahraničí (např. Polsko, Srbsko, Slovensko v oblasti dopravní infrastruktury, technologických dodávek, energetiky, EPC a pozemního stavitelství), např.:

 • Koordinace velkého infrastrukturního projektu v Polsku - Rekonstrukce dálnice S8 (Varšava) - 5 mld. Kč (FIDIC P/DB - Yellow Book 1999).
 • Poskytování poradenství v souvislosti s FIDIC P/DB při dodávce technologie na železnici - Yellow Book 1999 - Bosna a Hercegovina - Contract for Supply and Installation of Signalling and Telecommunication Equipment Railway Corridor Vc, Sarajevo-Bradina).
 • Poskytování poradenství v souvislosti s FIDIC P/DB při výstavbě elektrárny - Yellow Book 1999 (Construction of the Pljevlja II 254MW coal thermal power plant in the State of Montenegro).

Poradenství při přípravě a rizikové analýzy

 • Pracovní komise pro výstavbu sídla NKÚ.
 • Podílím se též na přípravě, rizikových analýzách a realizaci velkých infrastrukturních projektů (obvykle podle FIDIC CONS - Red Book), velkého koncertního sálu, administrativního centra, čističky odpadních vod, tramvajové linky, retenčních nádrží a kanalizace, sportovní haly, hokejového stadionu a dalších zajímavých projektů.

Retrospektivní analýzy zpoždění

 • Podílel jsem se na zpětné analýze zpoždění u několika velkých výstavbových projektů, včetně kvantifikace časových a finančních claimů, souhrnných claimů a analýzy souběžného zpoždění.

  Příklady zavádění standardů FIDIC

  • Yellow Book:

  Příprava smluvních podmínek včetně zvláštních podmínek pro zakázky realizované Ředitelstvím silnic a dálnic (realizováno Státním fondem dopravní infrastruktury a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR).

  Poradenství při přípravě smluvních podmínek včetně zvláštních podmínek pro projekt "Construction of the Pljevlja II 254MW coal thermal power plant in the State of Montenegro" realizovaný společností ŠKODA PRAHA a.s.

  • Red Book:

  Příprava smluvních podmínek včetně zvláštních podmínek pro zakázku realizované Ředitelstvím silnic a dálnic.

  Příprava smluvních podmínek včetně zvláštních podmínek pro zakázky realizované Správou železniční dopravní cesty, státní organizací ve spolupráci s advokátní kanceláří.

  • White Book:

  Příprava smluvních podmínek včetně zvláštních podmínek pro zakázku realizované Ředitelstvím silnic a dálnic.

  • Green Book:

  Příprava smluvních podmínek včetně zvláštních podmínek pro zakázku realizované Ředitelstvím silnic a dálnic.

  Aktivní účast na mezinárodních konferencích 

  Přednášející ve smyslu invited speaker - příklady:

  2013, 2014 FIDIC International Contract Users Conference - Londýn. Téma: Civil Law and Common Law Jurisdictions.

  2013 International FIDIC Standards and their Implementation in Ukraine - Kyjev. Téma: Risk Allocation and Claim Management under FIDIC Contracts.

  2014 FIDIC MDB Conference  - Brusel. Téma: The case for international practice in un-developed markets (East Europe).

  2015 FIDIC-EFCA Regional Infrastructure Conference, Bukurešť, Rumunsko.

  2016 FIDIC-SIDiR-EFCA Regional Infrastructure Conference, Krakow, Polsko.

  Organizátor konference - 3 příklady:

  2013 - Praha: Mezinárodní konference Řešení problémů při realizaci stavebních projektů.

  2013 - FIDIC Conference v Moskvě/Rusko (Panel Experiences from the Use of FIDIC contracts in neighbouring countries).

  2014 Terchová (Slovensko) - Verejné zákazky v stavebníctve na Slovensku a ďalších krajinách strednej a východnej Európy pred 2. fázou čerpania dotácií z EÚ.

  Člen přípravného výboru konference - 3 příklady:

  2012 - FIDIC Contracts Regional Conference (FIDIC, Varšava, příspěvek na mezinárodní konferenci FIDIC v rámci panelu Střední a východní Evropy).

  2013 - Národní konference o české infrastruktuře (téma přednášky: Smlouvy a řešení sporů).

  2014 - Národní konference o české infrastruktuře (téma přednášky: Smluvní podmínky FIDIC v dopravní infrastruktuře ČR).

  Přehled jednotlivých publikací

  Kniha International Construction Contract Law je využívána při výuce například v následujících programech:

  • University of Nicosia, Cyprus: Engineering Law and Contracts.
  • University of Western England (UWE): Masters in International Construction Law.
  • Construction Law Summer School Cambridge, UK.
  • King's College London: Construction Law & Dispute Resolution, UK.
  • University of Stuttgart "International Construction: Practice and Law" Master of Business Engineering (MBE) Germany.
  • KTH Royal Institute of Technology Stockholm/Sweden.
  • Robert Gordon University Aberdeen/Scotland.

  Monografie české a slovenské:

  • KLEE, Lukáš. Smluvní podmínky FIDIC. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 438 s. ISBN 978-80-7357-620-2.
  • KLEE, Lukáš. Smluvní vztahy výstavbových projektů. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 133 s. ISBN 978-80-7357-953-1.
  • KLEE, Lukáš. Stavební smluvní právo. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2015.

  Monografie mezinárodní:

  • KLEE, Lukáš - RÉV, András. FIDIC szerzõdéses feltételek alkalmazása a cseh és magyar jogi környezetben. vyd. Budapest: Complex Kiado, 2013. 494 s. ISBN 978-963-295-284-0.
  • MARINANGELO, Rafael - KLEE, Lukáš. Recomendações FIDIC para orientação de contratos de projetos e obras. 1. vyd. São Paulo: PINI, 2014. 168 s. ISBN 978-85-7266-299-4.
  • KLEE, Lukáš. International Construction Contract Law, Wiley Blackwell in 2015 under ISBN 978111871790.
  • KLEE, L., Nikiforov, I. КОНТРАКТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПО ПРАВИЛАМ FIDIC: ПРИМЕНЕНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ, Moskva 2016.

  Kapitoly v monografiích české a slovenské:

  • DOBIÁŠ, Petr - ĎURIŠ, Michal - GAŇO, Jiří - KLEE, Lukáš et al. Recentní aspekty vnitrostátní a mezinárodní arbitráže. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 167 s. ISBN 978-80-7380-415-2.
  • KLEE, Lukáš. Řešení sporů podle smluvních podmínek FIDIC. Recentní aspekty vnitrostátní a mezinárodní arbitráže. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, s. 7-14. ISBN 978-80-7380-415-2.

  Kapitoly v monografiích mezinárodní:

  • KLEE, Lukáš - RUČKA, Ondřej. FIDIC: Significance in the Construction Industry. In: Czech Yearbook of International Law Vol. V 2014 The Role of Governmental and Non-governmental Organizations in the 21st Century. 1. vyd. New York: Juris, 2014. s. 171-181. ISBN 978-1-57823-344-1. ISSN 2157-2976.
  • KLEE, Lukáš - NOVÝ, Daniel. Construction Dispute Boards. In: Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration Vol. IV 2014 Independence and Impartiality of Arbitrators. 1. vyd. New York: Juris, 2014. s. 171-183. ISBN 978-1-937518-39-4. ISSN 2157-9490.

  Recenzované časopisy české a slovenské:

  • KLEE, Lukáš. Smluvní podmínky FIDIC. Právník, 2009, 148(1), 883-893. ISSN 0231-6625.
  • KLEE, Lukáš. Vybrané otázky spojené s překladem a použitím smluvních podmínek FIDIC. Právní fórum, 2009, 6(6), 239-245. ISSN 1214-7966.
  • KLEE, Lukáš. Lex constructionis aneb zásady závazkových vztahů ve stavebnictví. Právní rozhledy, 2011, 19(4), 121-127. ISSN 1210-6410.
  • KLEE, Lukáš. Lhůta pro dokončení podle smluvních podmínek FIDIC. Právní fórum, 2011, 8(2), 88-91. ISSN 1214-7966.
  • KLEE, Lukáš. Řešení sporů podle smluvních podmínek FIDIC. Právní fórum, 2011, 8(5), 212-215. ISSN 1214-7966.
  • KLEE, Lukáš. Určení ceny u smlouvy o dílo výstavbového projektu. Obchodněprávní revue, 2011, 3(6), 189-191. ISSN 1803-6554.
  • KLEE, Lukáš. Změny a dodatečné stavební práce v kontextu smluvních podmínek FIDIC. Bulletin advokacie, 2011, 41(7-8), 38-42. ISSN 1210-6348.
  • KLEE, Lukáš. Příprava, řízení a organizace výstavbového projektu zdravotnického zařízení - obecná část. Zdravotnické fórum : pravidelná příloha časopisu Právní fórum, 2012, 2(6), 8-14. ISSN 1214-7966.
  • KLEE, Lukáš. Příprava, řízení a organizace výstavbového projektu zdravotnického zařízení - zvláštní část. Zdravotnické fórum : pravidelná příloha časopisu Právní fórum, 2012, 2(7), 29-34. ISSN 1214-7966.
  • KLEE, Lukáš. Změny díla ve velkých výstavbových projektech. Právní fórum, 2012, 9(11), 507-511. ISSN 1214-7966.
  • KLEE, Lukáš. Právní aspekty nepředvídatelnosti u výstavbových projektů realizovaných v podzemí. Justičná revue, 2013, 65(6-7), 982-991. ISSN 1335-6461.
  • DOBIÁŠ, Petr - KLEE, Lukáš - FABICH, Karel. Pojištění velkých výstavbových projektů II, mezinárodní pojistné standardy. Časopis Stavebnictví, 2013, 2013(10), 59-64. ISSN 1802-2030.
  • KLEE, Lukáš - RUČKA, Ondřej - NEVŘALOVÁ, Hana. Specifika výstavbových projektů EPC a EPCM. Obchodní právo, 2013, 22(9), 325-334. ISSN 1210-8278.
  • DOBIÁŠ, Petr - KLEE, Lukáš - FABICH, Karel. Pojištění velkých výstavbových projektů, praktické aspekty. Časopis Stavebnictví, 2013, 2013(9), 59-64. ISSN 1802-2030.
  • KLEE, Lukáš. Ujednání smlouvy o dílo vedoucí k zániku nároku v důsledku jeho pozdního oznámení podle nového občanského zákoníku. Obchodní právo, 2013, 22(5), 162-170. ISSN 1210-8278.
  • KLEE, Lukáš - JACKSON, S.. Zadávání a řízení výstavbových projektů: britská zkušenost v českém kontextu 2.část. Časopis Stavebnictví, 2013, 7(8), ISSN 1802-2030.
  • KLEE, Lukáš - JACKSON, S.. Zadávání a řízení výstavbových projektů: britská zkušenost v českém kontextu 1.část. Časopis Stavebnictví, 2013, 7(6-7), 38-41. ISSN 1802-2030.
  • KLEE, Lukáš. Smluvní podmínky FIDIC DBO a jejich použití pro české PPP projekty - veřejnoprávní aspekty. Veřejné zakázky a PPP projekty (Public Contracts and PPP projects), 2013, 5(2), 31-49. ISSN 1803-9553.
  • KLEE, Lukáš. Účelná alokace rizika při výstavbě projektů dopravní infrastruktury II. Časopis Stavebnictví, 2013, 7(5), 44-47. ISSN 1802-2030.
  • KLEE, Lukáš. Účelná alokace rizika při výstavbě projektů dopravní infrastruktury. Časopis Stavebnictví, 2013, 7(4), 46-49. ISSN 1802-2030.
  • KLEE, Lukáš - Zuzana Rollová, Ondřej Ručka, Tomáš Staněk. Bankovní záruky a další formy zajištění velkých výstavbových projektů, Časopis Stavebnictví, 2014, 5.
  • KLEE, Lukáš - RUČKA, Ondřej. Efektivní řešení sporů ve stavebnictví: Adjudikace prostřednictvím rady pro řešení sporů. Bulletin advokacie on-line, 2014, 5.
  • KLEE, Lukáš - Ondřej Ručka. Vzorové smluvní podmínky: ICC, ENAA, IChemE, Orgalime, AIA, 1. díl, Časopis Stavebnictví, 2014, 6.
  • KLEE, Lukáš - Ondřej Ručka. Vzorové smluvní podmínky: VOB, 2. díl, Časopis Stavebnictví, 2014, 7.
  • KLEE Lukáš, Hana Nevřalová, Jan Michl - Specifické nároky při realizaci výstavbových projektů (konstruktivní akcelerace, nároky na výrobní a správní režie, nároky při ztížených podmínkách realizace a souhrnné nároky). Obchodní právo, červen 2014. ISSN 1210-8278.
  • KLEE, L., NEVŘALOVÁ, H. Časové aspekty velkých výstavbových projektů. Obchodní právo, 2015. 
  • KLEE, L. Změny předmětu a ceny díla veřejných stavebních zakázek v průběhu jejich realizace v kontextu nové směrnice EU pro zadávání veřejných zakázek I., Bulletin advokacie, 2015. 
  • KLEE, L. Změny předmětu a ceny díla veřejných stavebních zakázek v průběhu jejich realizace v kontextu nové směrnice EU pro zadávání veřejných zakázek II., Bulletin advokacie, 2015. 
  • KLEE, Lukáš. Zadávání výstavbových projektů metodou Design-Build. Časopis Stavebnictví, 2014, 10.
  • KLEE, Lukáš. Správa zakázky. Časopis Stavebnictví, 2014.
  • KLEE, Lukáš. Mimořádně nízká nabídková cena: zkáza stavebnictví. Časopis Stavebnictví, 2015. 5.
  • KLEE, Lukáš. Proč se velké výstavbové projekty komplikují? 1. Časopis Stavebnictví, 2015. 6.
  • KLEE, Lukáš. Proč se velké výstavbové projekty komplikují? 2. Časopis Stavebnictví, 2015. 7.
  • KLEE, Lukáš. Geotechnické riziko. Jak to vidí soudci? Konference Tunely a podzemné stavby 2015. Žilina.
  • KLEE, Lukáš. Význam standardizované smlouvy ve stavebnictví. Veřejné zakázky a PPP projekty (Public Contracts and PPP projects), 2015. ISSN 1803 - 9553.

  Recenzované časopisy mezinárodní:

  • KLEE, Lukáš - TEODORESCU, Claudia Adalgiza. Romanian Experience with FIDIC Forms
  • in Road and Bridge Construction. International Construction Law Review, 2013, Vol. 30 (Part 4), ISSN 0265-1416. Dostupné z: https://www.ilaw.com/ilaw/doc/view.htm?id=327594.
  • KLEE, Lukáš. Management of Contractor's Claims in Construction Projects. Littera Scripta, 2013, 6(1), 40-50. ISSN 1805-9112.
  • KLEE, Lukáš. Delivery methods under FIDIC forms of contract. The Lawyer Quarterly: International Journal for Legal Research, 2013, 3(2), 164-168. ISSN 1805-8396.
  • KLEE, Lukáš. Utilizarea contractelor tip F.I.D.I.C. in Romania. Drumuri Poduri (Roads and Bridges Magazine), 2013, 116 (185)(2), 38-39. ISSN 1222-4235.
  • KLEE, Lukáš. Utilizarea contractelor tip F.I.D.I.C. in Romania II. Drumuri Poduri (Roads and Bridges Magazine), 2013, 117 (186)(3), 4-10. ISSN 1222-4235.
  • KLEE, Lukáš - BALÁZS Tamás. FIDIC Contracts and Hungarian Law: Important Aspects of Using FIDIC Contracts in Hungary [2014] I.C.L.R. 135 International Construction Law Review ISSUE: Volume 31, 2014 - Part 2.
  • KLEE, L.,SKORUPSKI, M. and MARZEC, A. The Use and Misuse of FIDIC Forms in Poland, International Construction Law Review Part 3 (July 2014).
  • KLEE, L., Wybranowski, A. Podejście do umów i sporów w inwestycjach transportowych w krajach postkomunistycznych i rozwiniętych, Konsultant, nr 32/33 2014. Dostupné na: https://arbitraz-sidir.pl.
  • KLEE, L. Paradoxes of Construction Dispute Resolution in Central and Eastern Europe. DRBF Forum Volume 18 Issue 3 September/October 2014.

  Recenzované sborníky české a slovenské:

  • KLEE, Lukáš. SCL Protocol: Standard pro řízení zpoždění a poruch realizace výstavbového projektu. Udržitelnost ve výstavbě - sborník z 5-té konference, 2013.
  • KLEE, Lukáš. Smluvní podmínky FIDIC DBO a jejich použití pro české PPP projekty - soukromoprávní aspekty. Veřejné zakázky a PPP projekty (Public Contracts and PPP projects), 2013, 5(1), 16-26. ISSN 1803-9553.
  • KLEE, Lukáš. Modifications of Construction Contracts during their Term: Variation versus Substantial Change, Veřejné zakázky a PPP projekty (Public Contracts and PPP projects), 2014.
  • KLEE, Lukáš. Význam standardizované smlouvy ve stavebnictví. Veřejné zakázky a PPP projekty (Public Contracts and PPP projects), 2015. 

  Recenzované sborníky mezinárodní:

  • KLEE, Lukáš. Risk allocation and claim management under FIDIC Contracts. In: Central Asia in the Global Community: Challenges and Opportunities :KIMEP International Research Conference Official Proceedings. 1 vyd. Almaty: KIMEP University, 2013. s. 450-455. ISBN 9965-9047-5-8.
  • KLEE, Lukáš. How to Efficiently Allocate the Risk of Unforeseeable Physical Conditions in Underground Construction?. In: Podzemní stavby Praha 2013 : 12. mezinárodní konference : sborník abstrakt. 1 vyd. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES, 2013. s. 1-12. ISBN 978-80-260-3867-2.

  Další články:

  • KLEE, Lukáš. Alokace rizik ve smluvních podmínkách. Stavitel, 2008, 16(1), 24-26. ISSN 1210-4825.
  • KLEE, Lukáš. Smluvní podmínky FIDIC jako součást lex mercatoria. Právní rádce, 2009, 17(7), 35-39. ISSN 1210-4817.
  • KLEE, Lukáš. Smluvní podmínky FIDIC a dodatečné stavební práce. Veřejné zakázky, 2011, 9(4), ISSN 1803-6724.
  • KLEE, Lukáš. Následky pozdního oznámení nároku podle smluvních podmínek FIDIC. [online]. STAVITEL IHNED.CZ, (20.4.2011), 1-13. 2011. ISSN 0000-0000. 
  • KLEE, Lukáš. Smluvní podmínky FIDIC - nástroj pro vaše výstavbové projekty. [online]. Smart Stavebnictví, (prosinec 2012), 15-15. 2012. 
  • KLEE, Lukáš. SCL Protocol: Standard pro řízení zpoždění a poruch realizace výstavbového projektu. STAVITEL IHNED.CZ, 2013, Neuveden(5. 8. 2013), ISSN 1213-7693. 
  • KLEE, Lukáš - TUŠAKOVSKÝ, Petr. Některé problémy při uplatňování DPH u výstavbových projektů. Daňová a hospodářská kartotéka, 2013, 21(4), 16-20. ISSN 1210-6739.
  • KLEE, Lukáš - BRABCOVÁ, Lenka - CHAMRÁD, Aleš. Jak funguje mediace na velkých výstavbových projektech? Právní rádce, 2013, 21(5), 31-33. ISSN 1210-4817.
  • KLEE, Lukáš. Labyrint smluvních vztahů výstavbových projektů. Smart Stavebnictví, 2013, (červen 2013), 6-9. ISSN 0000-0000. 
  • KLEE, Lukáš. Jak stavět mimo ČR. Právo & byznys : magazín pro právnickou obec a top management, 2013, 4(5), 54-56. ISSN 1804-6061.
  • KLEE, Lukáš. Sdružení zhotovitelů výstavbových projektů. Veřejné zakázky, 2013, 11(2), 36-37. ISSN 1803-6724. Dostupné z: https://www.vizea.cz/.
  • KLEE, Lukáš. K čemu vedou nereálná očekávání ve vztahu k ceně výstavbového projektu? Právní rádce, 2015/1.
  • KLEE, Lukáš. ДОСВІД РУМУНІЇ У БУДІВНИЦТВІ МОСТІВ І ДОРІГ ЗА ФОРМАМИ FIDIC, journal Ukrainian Construction Industry 5/2016.