REFERENCE

a další zkušenosti

Metodická činnost viz www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky

Tvůrce českých smluvních stavebních standardů 

Český smluvní standard (https://lnkd.in/dKEYFAW), který vydala Česká agentura pro standardizaci 

Metodika pro řízení změn při výstavbě viz https://lnkd.in/dAGrRKP 

Metodika pro časové řízení viz https://lnkd.in/dJ4_wA5

BIM Protokol viz  https://www.koncepcebim.cz/832-bim-protokol-pravidla-pro-digitalni-spolupraci

Autor komentáře k Občanskému zákoníku (Smlouva o dílo) Wolters Kluwer

 • Pro Státní fond dopravní infrastruktury/Deloitte: Metodika pro zadání veřejné zakázky formou "DESIGN & BUILD" podle FIDIC pro dopravní stavby v ČR.
 • Pro Ministerstvo dopravy: Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek.
 • Pro Ředitelství sinic a dálnic: Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC.
 • Pro Státní fond dopravní infrastruktury: Metodika pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů podle FIDIC.
 • Pro Státní fond dopravní infrastruktury: Metodika pro hodonocení ekonomické výhodnosti.
 • Pro Státní fond dopravní infrastruktury: Metodika pro zacházení s mimořádně nízkou nabídkovou cenou.
 • Pro Státní fond dopravní infrastruktury: Metodika měření.
 • Pro Státní fond dopravní infrastruktury: Metodika pro tým správce stavby.
 • Pro Státní fond dopravní infrastruktury: Metodika pro zlepšení.

Contract/Claim Management při realizaci

Contract management, claim management a poradenství (zavádění v organizaci, přípravná fáze, řízení času/změn, expertní posouzení při řešení sporů apod.) na desítkách velkých výstavbových projektů (často podle FIDIC) v Česku i zahraničí (např. Polsko, Srbsko, Slovensko v oblasti dopravní infrastruktury, technologických dodávek, energetiky, EPC a pozemního stavitelství), např.:

 • Koordinace velkého infrastrukturního projektu v Polsku - Rekonstrukce dálnice S8 (Varšava) - 5 mld. Kč (FIDIC P/DB - Yellow Book 1999).
 • Poskytování poradenství v souvislosti s FIDIC P/DB při dodávce technologie na železnici - Yellow Book 1999 - Bosna a Hercegovina - Contract for Supply and Installation of Signalling and Telecommunication Equipment Railway Corridor Vc, Sarajevo-Bradina).
 • Poskytování poradenství v souvislosti s FIDIC P/DB při výstavbě elektrárny - Yellow Book 1999 (Construction of the Pljevlja II 254MW coal thermal power plant in the State of Montenegro).

Poradenství při přípravě a rizikové analýzy

 • Pracovní komise pro výstavbu sídla NKÚ.
 • Podílím se též na přípravě, rizikových analýzách a realizaci velkých infrastrukturních projektů (obvykle podle FIDIC CONS - Red Book), velkého koncertního sálu, administrativního centra, čističky odpadních vod, tramvajové linky, retenčních nádrží a kanalizace, sportovní haly, hokejového stadionu a dalších zajímavých projektů.

Retrospektivní analýzy zpoždění

 • Podílel jsem se na zpětné analýze zpoždění u několika velkých výstavbových projektů, včetně expertních posudků v arbitrážích, kvantifikace časových a finančních claimů, souhrnných claimů a analýzy souběžného zpoždění.

  Příklady zavádění standardů FIDIC, hodnocení ekonomické výhodnosti a BIM

   Aktivní účast na mezinárodních konferencích 

   Přednášející ve smyslu invited speaker - příklady:

   2013, 2014 FIDIC International Contract Users Conference - Londýn. Téma: Civil Law and Common Law Jurisdictions.

   2013 International FIDIC Standards and their Implementation in Ukraine - Kyjev. Téma: Risk Allocation and Claim Management under FIDIC Contracts.

   2014 FIDIC MDB Conference  - Brusel. Téma: The case for international practice in un-developed markets (East Europe).

   2015 FIDIC-EFCA Regional Infrastructure Conference, Bukurešť, Rumunsko.

   2016 FIDIC-SIDiR-EFCA Regional Infrastructure Conference, Krakow, Polsko.

   Organizátor konference - 3 příklady:

   2013 - Praha: Mezinárodní konference Řešení problémů při realizaci stavebních projektů.

   2013 - FIDIC Conference v Moskvě/Rusko (Panel Experiences from the Use of FIDIC contracts in neighbouring countries).

   2014 Terchová (Slovensko) - Verejné zákazky v stavebníctve na Slovensku a ďalších krajinách strednej a východnej Európy pred 2. fázou čerpania dotácií z EÚ.

   Člen přípravného výboru konference - 3 příklady:

   2012 - FIDIC Contracts Regional Conference (FIDIC, Varšava, příspěvek na mezinárodní konferenci FIDIC v rámci panelu Střední a východní Evropy).

   2013 - Národní konference o české infrastruktuře (téma přednášky: Smlouvy a řešení sporů).

   2014 - Národní konference o české infrastruktuře (téma přednášky: Smluvní podmínky FIDIC v dopravní infrastruktuře ČR).

   Přehled jednotlivých publikací

   Kniha International Construction Contract Law je využívána při výuce například v následujících programech:

   • University of Nicosia, Cyprus: Engineering Law and Contracts.
   • University of Western England (UWE): Masters in International Construction Law.
   • Construction Law Summer School Cambridge, UK.
   • King's College London: Construction Law & Dispute Resolution, UK.
   • University of Stuttgart "International Construction: Practice and Law" Master of Business Engineering (MBE) Germany.
   • KTH Royal Institute of Technology Stockholm/Sweden.
   • Robert Gordon University Aberdeen/Scotland.

   Monografie české a slovenské:

   • KLEE, Lukáš. Smluvní podmínky FIDIC. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 438 s. ISBN 978-80-7357-620-2.
   • KLEE, Lukáš. Smluvní vztahy výstavbových projektů. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 133 s. ISBN 978-80-7357-953-1.
   • KLEE, Lukáš. Stavební smluvní právo. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2015.

   Monografie mezinárodní:

   • KLEE, Lukáš - RÉV, András. FIDIC szerzõdéses feltételek alkalmazása a cseh és magyar jogi környezetben. vyd. Budapest: Complex Kiado, 2013. 494 s. ISBN 978-963-295-284-0.
   • MARINANGELO, Rafael - KLEE, Lukáš. Recomendações FIDIC para orientação de contratos de projetos e obras. 1. vyd. São Paulo: PINI, 2014. 168 s. ISBN 978-85-7266-299-4.
   • KLEE, Lukáš. International Construction Contract Law, Wiley Blackwell in 2015 under ISBN 978111871790.
   • KLEE, L., Nikiforov, I. КОНТРАКТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПО ПРАВИЛАМ FIDIC: ПРИМЕНЕНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ, Moskva 2016.

   Kapitoly v monografiích české a slovenské:

   • DOBIÁŠ, Petr - ĎURIŠ, Michal - GAŇO, Jiří - KLEE, Lukáš et al. Recentní aspekty vnitrostátní a mezinárodní arbitráže. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 167 s. ISBN 978-80-7380-415-2.
   • KLEE, Lukáš. Řešení sporů podle smluvních podmínek FIDIC. Recentní aspekty vnitrostátní a mezinárodní arbitráže. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, s. 7-14. ISBN 978-80-7380-415-2.

   Kapitoly v monografiích mezinárodní:

   • KLEE, Lukáš - RUČKA, Ondřej. FIDIC: Significance in the Construction Industry. In: Czech Yearbook of International Law Vol. V 2014 The Role of Governmental and Non-governmental Organizations in the 21st Century. 1. vyd. New York: Juris, 2014. s. 171-181. ISBN 978-1-57823-344-1. ISSN 2157-2976.
   • KLEE, Lukáš - NOVÝ, Daniel. Construction Dispute Boards. In: Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration Vol. IV 2014 Independence and Impartiality of Arbitrators. 1. vyd. New York: Juris, 2014. s. 171-183. ISBN 978-1-937518-39-4. ISSN 2157-9490.

   Recenzované časopisy české a slovenské:

   • KLEE, Lukáš. Smluvní podmínky FIDIC. Právník, 2009, 148(1), 883-893. ISSN 0231-6625.
   • KLEE, Lukáš. Vybrané otázky spojené s překladem a použitím smluvních podmínek FIDIC. Právní fórum, 2009, 6(6), 239-245. ISSN 1214-7966.
   • KLEE, Lukáš. Lex constructionis aneb zásady závazkových vztahů ve stavebnictví. Právní rozhledy, 2011, 19(4), 121-127. ISSN 1210-6410.
   • KLEE, Lukáš. Lhůta pro dokončení podle smluvních podmínek FIDIC. Právní fórum, 2011, 8(2), 88-91. ISSN 1214-7966.
   • KLEE, Lukáš. Řešení sporů podle smluvních podmínek FIDIC. Právní fórum, 2011, 8(5), 212-215. ISSN 1214-7966.
   • KLEE, Lukáš. Určení ceny u smlouvy o dílo výstavbového projektu. Obchodněprávní revue, 2011, 3(6), 189-191. ISSN 1803-6554.
   • KLEE, Lukáš. Změny a dodatečné stavební práce v kontextu smluvních podmínek FIDIC. Bulletin advokacie, 2011, 41(7-8), 38-42. ISSN 1210-6348.
   • KLEE, Lukáš. Příprava, řízení a organizace výstavbového projektu zdravotnického zařízení - obecná část. Zdravotnické fórum : pravidelná příloha časopisu Právní fórum, 2012, 2(6), 8-14. ISSN 1214-7966.
   • KLEE, Lukáš. Příprava, řízení a organizace výstavbového projektu zdravotnického zařízení - zvláštní část. Zdravotnické fórum : pravidelná příloha časopisu Právní fórum, 2012, 2(7), 29-34. ISSN 1214-7966.
   • KLEE, Lukáš. Změny díla ve velkých výstavbových projektech. Právní fórum, 2012, 9(11), 507-511. ISSN 1214-7966.
   • KLEE, Lukáš. Právní aspekty nepředvídatelnosti u výstavbových projektů realizovaných v podzemí. Justičná revue, 2013, 65(6-7), 982-991. ISSN 1335-6461.
   • DOBIÁŠ, Petr - KLEE, Lukáš - FABICH, Karel. Pojištění velkých výstavbových projektů II, mezinárodní pojistné standardy. Časopis Stavebnictví, 2013, 2013(10), 59-64. ISSN 1802-2030.
   • KLEE, Lukáš - RUČKA, Ondřej - NEVŘALOVÁ, Hana. Specifika výstavbových projektů EPC a EPCM. Obchodní právo, 2013, 22(9), 325-334. ISSN 1210-8278.
   • DOBIÁŠ, Petr - KLEE, Lukáš - FABICH, Karel. Pojištění velkých výstavbových projektů, praktické aspekty. Časopis Stavebnictví, 2013, 2013(9), 59-64. ISSN 1802-2030.
   • KLEE, Lukáš. Ujednání smlouvy o dílo vedoucí k zániku nároku v důsledku jeho pozdního oznámení podle nového občanského zákoníku. Obchodní právo, 2013, 22(5), 162-170. ISSN 1210-8278.
   • KLEE, Lukáš - JACKSON, S.. Zadávání a řízení výstavbových projektů: britská zkušenost v českém kontextu 2.část. Časopis Stavebnictví, 2013, 7(8), ISSN 1802-2030.
   • KLEE, Lukáš - JACKSON, S.. Zadávání a řízení výstavbových projektů: britská zkušenost v českém kontextu 1.část. Časopis Stavebnictví, 2013, 7(6-7), 38-41. ISSN 1802-2030.
   • KLEE, Lukáš. Smluvní podmínky FIDIC DBO a jejich použití pro české PPP projekty - veřejnoprávní aspekty. Veřejné zakázky a PPP projekty (Public Contracts and PPP projects), 2013, 5(2), 31-49. ISSN 1803-9553.
   • KLEE, Lukáš. Účelná alokace rizika při výstavbě projektů dopravní infrastruktury II. Časopis Stavebnictví, 2013, 7(5), 44-47. ISSN 1802-2030.
   • KLEE, Lukáš. Účelná alokace rizika při výstavbě projektů dopravní infrastruktury. Časopis Stavebnictví, 2013, 7(4), 46-49. ISSN 1802-2030.
   • KLEE, Lukáš - Zuzana Rollová, Ondřej Ručka, Tomáš Staněk. Bankovní záruky a další formy zajištění velkých výstavbových projektů, Časopis Stavebnictví, 2014, 5.
   • KLEE, Lukáš - RUČKA, Ondřej. Efektivní řešení sporů ve stavebnictví: Adjudikace prostřednictvím rady pro řešení sporů. Bulletin advokacie on-line, 2014, 5.
   • KLEE, Lukáš - Ondřej Ručka. Vzorové smluvní podmínky: ICC, ENAA, IChemE, Orgalime, AIA, 1. díl, Časopis Stavebnictví, 2014, 6.
   • KLEE, Lukáš - Ondřej Ručka. Vzorové smluvní podmínky: VOB, 2. díl, Časopis Stavebnictví, 2014, 7.
   • KLEE Lukáš, Hana Nevřalová, Jan Michl - Specifické nároky při realizaci výstavbových projektů (konstruktivní akcelerace, nároky na výrobní a správní režie, nároky při ztížených podmínkách realizace a souhrnné nároky). Obchodní právo, červen 2014. ISSN 1210-8278.
   • KLEE, L., NEVŘALOVÁ, H. Časové aspekty velkých výstavbových projektů. Obchodní právo, 2015. 
   • KLEE, L. Změny předmětu a ceny díla veřejných stavebních zakázek v průběhu jejich realizace v kontextu nové směrnice EU pro zadávání veřejných zakázek I., Bulletin advokacie, 2015. 
   • KLEE, L. Změny předmětu a ceny díla veřejných stavebních zakázek v průběhu jejich realizace v kontextu nové směrnice EU pro zadávání veřejných zakázek II., Bulletin advokacie, 2015. 
   • KLEE, Lukáš. Zadávání výstavbových projektů metodou Design-Build. Časopis Stavebnictví, 2014, 10.
   • KLEE, Lukáš. Správa zakázky. Časopis Stavebnictví, 2014.
   • KLEE, Lukáš. Mimořádně nízká nabídková cena: zkáza stavebnictví. Časopis Stavebnictví, 2015. 5.
   • KLEE, Lukáš. Proč se velké výstavbové projekty komplikují? 1. Časopis Stavebnictví, 2015. 6.
   • KLEE, Lukáš. Proč se velké výstavbové projekty komplikují? 2. Časopis Stavebnictví, 2015. 7.
   • KLEE, Lukáš. Geotechnické riziko. Jak to vidí soudci? Konference Tunely a podzemné stavby 2015. Žilina.
   • KLEE, Lukáš. Význam standardizované smlouvy ve stavebnictví. Veřejné zakázky a PPP projekty (Public Contracts and PPP projects), 2015. ISSN 1803 - 9553.

   Recenzované časopisy mezinárodní:

   • KLEE, Lukáš - TEODORESCU, Claudia Adalgiza. Romanian Experience with FIDIC Forms
   • in Road and Bridge Construction. International Construction Law Review, 2013, Vol. 30 (Part 4), ISSN 0265-1416. Dostupné z: https://www.ilaw.com/ilaw/doc/view.htm?id=327594.
   • KLEE, Lukáš. Management of Contractor's Claims in Construction Projects. Littera Scripta, 2013, 6(1), 40-50. ISSN 1805-9112.
   • KLEE, Lukáš. Delivery methods under FIDIC forms of contract. The Lawyer Quarterly: International Journal for Legal Research, 2013, 3(2), 164-168. ISSN 1805-8396.
   • KLEE, Lukáš. Utilizarea contractelor tip F.I.D.I.C. in Romania. Drumuri Poduri (Roads and Bridges Magazine), 2013, 116 (185)(2), 38-39. ISSN 1222-4235.
   • KLEE, Lukáš. Utilizarea contractelor tip F.I.D.I.C. in Romania II. Drumuri Poduri (Roads and Bridges Magazine), 2013, 117 (186)(3), 4-10. ISSN 1222-4235.
   • KLEE, Lukáš - BALÁZS Tamás. FIDIC Contracts and Hungarian Law: Important Aspects of Using FIDIC Contracts in Hungary [2014] I.C.L.R. 135 International Construction Law Review ISSUE: Volume 31, 2014 - Part 2.
   • KLEE, L.,SKORUPSKI, M. and MARZEC, A. The Use and Misuse of FIDIC Forms in Poland, International Construction Law Review Part 3 (July 2014).
   • KLEE, L., Wybranowski, A. Podejście do umów i sporów w inwestycjach transportowych w krajach postkomunistycznych i rozwiniętych, Konsultant, nr 32/33 2014. Dostupné na: https://arbitraz-sidir.pl.
   • KLEE, L. Paradoxes of Construction Dispute Resolution in Central and Eastern Europe. DRBF Forum Volume 18 Issue 3 September/October 2014.

   Recenzované sborníky české a slovenské:

   • KLEE, Lukáš. SCL Protocol: Standard pro řízení zpoždění a poruch realizace výstavbového projektu. Udržitelnost ve výstavbě - sborník z 5-té konference, 2013.
   • KLEE, Lukáš. Smluvní podmínky FIDIC DBO a jejich použití pro české PPP projekty - soukromoprávní aspekty. Veřejné zakázky a PPP projekty (Public Contracts and PPP projects), 2013, 5(1), 16-26. ISSN 1803-9553.
   • KLEE, Lukáš. Modifications of Construction Contracts during their Term: Variation versus Substantial Change, Veřejné zakázky a PPP projekty (Public Contracts and PPP projects), 2014.
   • KLEE, Lukáš. Význam standardizované smlouvy ve stavebnictví. Veřejné zakázky a PPP projekty (Public Contracts and PPP projects), 2015. 

   Recenzované sborníky mezinárodní:

   • KLEE, Lukáš. Risk allocation and claim management under FIDIC Contracts. In: Central Asia in the Global Community: Challenges and Opportunities :KIMEP International Research Conference Official Proceedings. 1 vyd. Almaty: KIMEP University, 2013. s. 450-455. ISBN 9965-9047-5-8.
   • KLEE, Lukáš. How to Efficiently Allocate the Risk of Unforeseeable Physical Conditions in Underground Construction?. In: Podzemní stavby Praha 2013 : 12. mezinárodní konference : sborník abstrakt. 1 vyd. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES, 2013. s. 1-12. ISBN 978-80-260-3867-2.

   Další články:

   • KLEE, Lukáš. Alokace rizik ve smluvních podmínkách. Stavitel, 2008, 16(1), 24-26. ISSN 1210-4825.
   • KLEE, Lukáš. Smluvní podmínky FIDIC jako součást lex mercatoria. Právní rádce, 2009, 17(7), 35-39. ISSN 1210-4817.
   • KLEE, Lukáš. Smluvní podmínky FIDIC a dodatečné stavební práce. Veřejné zakázky, 2011, 9(4), ISSN 1803-6724.
   • KLEE, Lukáš. Následky pozdního oznámení nároku podle smluvních podmínek FIDIC. [online]. STAVITEL IHNED.CZ, (20.4.2011), 1-13. 2011. ISSN 0000-0000. 
   • KLEE, Lukáš. Smluvní podmínky FIDIC - nástroj pro vaše výstavbové projekty. [online]. Smart Stavebnictví, (prosinec 2012), 15-15. 2012. 
   • KLEE, Lukáš. SCL Protocol: Standard pro řízení zpoždění a poruch realizace výstavbového projektu. STAVITEL IHNED.CZ, 2013, Neuveden(5. 8. 2013), ISSN 1213-7693. 
   • KLEE, Lukáš - TUŠAKOVSKÝ, Petr. Některé problémy při uplatňování DPH u výstavbových projektů. Daňová a hospodářská kartotéka, 2013, 21(4), 16-20. ISSN 1210-6739.
   • KLEE, Lukáš - BRABCOVÁ, Lenka - CHAMRÁD, Aleš. Jak funguje mediace na velkých výstavbových projektech? Právní rádce, 2013, 21(5), 31-33. ISSN 1210-4817.
   • KLEE, Lukáš. Labyrint smluvních vztahů výstavbových projektů. Smart Stavebnictví, 2013, (červen 2013), 6-9. ISSN 0000-0000. 
   • KLEE, Lukáš. Jak stavět mimo ČR. Právo & byznys : magazín pro právnickou obec a top management, 2013, 4(5), 54-56. ISSN 1804-6061.
   • KLEE, Lukáš. Sdružení zhotovitelů výstavbových projektů. Veřejné zakázky, 2013, 11(2), 36-37. ISSN 1803-6724. Dostupné z: https://www.vizea.cz/.
   • KLEE, Lukáš. K čemu vedou nereálná očekávání ve vztahu k ceně výstavbového projektu? Právní rádce, 2015/1.
   • KLEE, Lukáš. ДОСВІД РУМУНІЇ У БУДІВНИЦТВІ МОСТІВ І ДОРІГ ЗА ФОРМАМИ FIDIC, journal Ukrainian Construction Industry 5/2016.