KNIHY

Pro detaily klikněte na příslušnou knihu

Přehled jednotlivých publikací

Kniha International Construction Contract Law je využívána při výuce například v následujících programech:

 • University of Nicosia, Cyprus: Engineering Law and Contracts.
 • University of Western England (UWE): Masters in International Construction Law.
 • Construction Law Summer School Cambridge, UK.
 • King's College London: Construction Law & Dispute Resolution, UK.
 • University of Stuttgart "International Construction: Practice and Law" Master of Business Engineering (MBE) Germany.
 • KTH Royal Institute of Technology Stockholm/Sweden.
 • Robert Gordon University Aberdeen/Scotland.

Monografie české a slovenské:

 • KLEE, Lukáš. Smluvní podmínky FIDIC. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 438 s. ISBN 978-80-7357-620-2.
 • KLEE, Lukáš. Smluvní vztahy výstavbových projektů. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 133 s. ISBN 978-80-7357-953-1.
 • KLEE, Lukáš. Stavební smluvní právo. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2015.

Monografie mezinárodní:

 • KLEE, Lukáš - RÉV, András. FIDIC szerzõdéses feltételek alkalmazása a cseh és magyar jogi környezetben. vyd. Budapest: Complex Kiado, 2013. 494 s. ISBN 978-963-295-284-0.
 • MARINANGELO, Rafael - KLEE, Lukáš. Recomendações FIDIC para orientação de contratos de projetos e obras. 1. vyd. São Paulo: PINI, 2014. 168 s. ISBN 978-85-7266-299-4.
 • KLEE, Lukáš. International Construction Contract Law, Wiley Blackwell in 2015 under ISBN 978111871790.
 • KLEE, L., Nikiforov, I. КОНТРАКТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПО ПРАВИЛАМ FIDIC: ПРИМЕНЕНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ, Moskva 2016.

Kapitoly v monografiích české a slovenské:

 • DOBIÁŠ, Petr - ĎURIŠ, Michal - GAŇO, Jiří - KLEE, Lukáš et al. Recentní aspekty vnitrostátní a mezinárodní arbitráže. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 167 s. ISBN 978-80-7380-415-2.
 • KLEE, Lukáš. Řešení sporů podle smluvních podmínek FIDIC. Recentní aspekty vnitrostátní a mezinárodní arbitráže. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, s. 7-14. ISBN 978-80-7380-415-2.

Kapitoly v monografiích mezinárodní:

 • KLEE, Lukáš - RUČKA, Ondřej. FIDIC: Significance in the Construction Industry. In: Czech Yearbook of International Law Vol. V 2014 The Role of Governmental and Non-governmental Organizations in the 21st Century. 1. vyd. New York: Juris, 2014. s. 171-181. ISBN 978-1-57823-344-1. ISSN 2157-2976.
 • KLEE, Lukáš - NOVÝ, Daniel. Construction Dispute Boards. In: Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration Vol. IV 2014 Independence and Impartiality of Arbitrators. 1. vyd. New York: Juris, 2014. s. 171-183. ISBN 978-1-937518-39-4. ISSN 2157-9490.

Recenzované časopisy české a slovenské:

 • KLEE, Lukáš. Smluvní podmínky FIDIC. Právník, 2009, 148(1), 883-893. ISSN 0231-6625.
 • KLEE, Lukáš. Vybrané otázky spojené s překladem a použitím smluvních podmínek FIDIC. Právní fórum, 2009, 6(6), 239-245. ISSN 1214-7966.
 • KLEE, Lukáš. Lex constructionis aneb zásady závazkových vztahů ve stavebnictví. Právní rozhledy, 2011, 19(4), 121-127. ISSN 1210-6410.
 • KLEE, Lukáš. Lhůta pro dokončení podle smluvních podmínek FIDIC. Právní fórum, 2011, 8(2), 88-91. ISSN 1214-7966.
 • KLEE, Lukáš. Řešení sporů podle smluvních podmínek FIDIC. Právní fórum, 2011, 8(5), 212-215. ISSN 1214-7966.
 • KLEE, Lukáš. Určení ceny u smlouvy o dílo výstavbového projektu. Obchodněprávní revue, 2011, 3(6), 189-191. ISSN 1803-6554.
 • KLEE, Lukáš. Změny a dodatečné stavební práce v kontextu smluvních podmínek FIDIC. Bulletin advokacie, 2011, 41(7-8), 38-42. ISSN 1210-6348.
 • KLEE, Lukáš. Příprava, řízení a organizace výstavbového projektu zdravotnického zařízení - obecná část. Zdravotnické fórum : pravidelná příloha časopisu Právní fórum, 2012, 2(6), 8-14. ISSN 1214-7966.
 • KLEE, Lukáš. Příprava, řízení a organizace výstavbového projektu zdravotnického zařízení - zvláštní část. Zdravotnické fórum : pravidelná příloha časopisu Právní fórum, 2012, 2(7), 29-34. ISSN 1214-7966.
 • KLEE, Lukáš. Změny díla ve velkých výstavbových projektech. Právní fórum, 2012, 9(11), 507-511. ISSN 1214-7966.
 • KLEE, Lukáš. Právní aspekty nepředvídatelnosti u výstavbových projektů realizovaných v podzemí. Justičná revue, 2013, 65(6-7), 982-991. ISSN 1335-6461.
 • DOBIÁŠ, Petr - KLEE, Lukáš - FABICH, Karel. Pojištění velkých výstavbových projektů II, mezinárodní pojistné standardy. Časopis Stavebnictví, 2013, 2013(10), 59-64. ISSN 1802-2030.
 • KLEE, Lukáš - RUČKA, Ondřej - NEVŘALOVÁ, Hana. Specifika výstavbových projektů EPC a EPCM. Obchodní právo, 2013, 22(9), 325-334. ISSN 1210-8278.
 • DOBIÁŠ, Petr - KLEE, Lukáš - FABICH, Karel. Pojištění velkých výstavbových projektů, praktické aspekty. Časopis Stavebnictví, 2013, 2013(9), 59-64. ISSN 1802-2030.
 • KLEE, Lukáš. Ujednání smlouvy o dílo vedoucí k zániku nároku v důsledku jeho pozdního oznámení podle nového občanského zákoníku. Obchodní právo, 2013, 22(5), 162-170. ISSN 1210-8278.
 • KLEE, Lukáš - JACKSON, S.. Zadávání a řízení výstavbových projektů: britská zkušenost v českém kontextu 2.část. Časopis Stavebnictví, 2013, 7(8), ISSN 1802-2030.
 • KLEE, Lukáš - JACKSON, S.. Zadávání a řízení výstavbových projektů: britská zkušenost v českém kontextu 1.část. Časopis Stavebnictví, 2013, 7(6-7), 38-41. ISSN 1802-2030.
 • KLEE, Lukáš. Smluvní podmínky FIDIC DBO a jejich použití pro české PPP projekty - veřejnoprávní aspekty. Veřejné zakázky a PPP projekty (Public Contracts and PPP projects), 2013, 5(2), 31-49. ISSN 1803-9553.
 • KLEE, Lukáš. Účelná alokace rizika při výstavbě projektů dopravní infrastruktury II. Časopis Stavebnictví, 2013, 7(5), 44-47. ISSN 1802-2030.
 • KLEE, Lukáš. Účelná alokace rizika při výstavbě projektů dopravní infrastruktury. Časopis Stavebnictví, 2013, 7(4), 46-49. ISSN 1802-2030.
 • KLEE, Lukáš - Zuzana Rollová, Ondřej Ručka, Tomáš Staněk. Bankovní záruky a další formy zajištění velkých výstavbových projektů, Časopis Stavebnictví, 2014, 5.
 • KLEE, Lukáš - RUČKA, Ondřej. Efektivní řešení sporů ve stavebnictví: Adjudikace prostřednictvím rady pro řešení sporů. Bulletin advokacie on-line, 2014, 5.
 • KLEE, Lukáš - Ondřej Ručka. Vzorové smluvní podmínky: ICC, ENAA, IChemE, Orgalime, AIA, 1. díl, Časopis Stavebnictví, 2014, 6.
 • KLEE, Lukáš - Ondřej Ručka. Vzorové smluvní podmínky: VOB, 2. díl, Časopis Stavebnictví, 2014, 7.
 • KLEE Lukáš, Hana Nevřalová, Jan Michl - Specifické nároky při realizaci výstavbových projektů (konstruktivní akcelerace, nároky na výrobní a správní režie, nároky při ztížených podmínkách realizace a souhrnné nároky). Obchodní právo, červen 2014. ISSN 1210-8278.
 • KLEE, L., NEVŘALOVÁ, H. Časové aspekty velkých výstavbových projektů. Obchodní právo, 2015.
 • KLEE, L. Změny předmětu a ceny díla veřejných stavebních zakázek v průběhu jejich realizace v kontextu nové směrnice EU pro zadávání veřejných zakázek I., Bulletin advokacie, 2015.
 • KLEE, L. Změny předmětu a ceny díla veřejných stavebních zakázek v průběhu jejich realizace v kontextu nové směrnice EU pro zadávání veřejných zakázek II., Bulletin advokacie, 2015.
 • KLEE, Lukáš. Zadávání výstavbových projektů metodou Design-Build. Časopis Stavebnictví, 2014, 10.
 • KLEE, Lukáš. Správa zakázky. Časopis Stavebnictví, 2014.
 • KLEE, Lukáš. Mimořádně nízká nabídková cena: zkáza stavebnictví. Časopis Stavebnictví, 2015. 5.
 • KLEE, Lukáš. Proč se velké výstavbové projekty komplikují? 1. Časopis Stavebnictví, 2015. 6.
 • KLEE, Lukáš. Proč se velké výstavbové projekty komplikují? 2. Časopis Stavebnictví, 2015. 7.
 • KLEE, Lukáš. Geotechnické riziko. Jak to vidí soudci? Konference Tunely a podzemné stavby 2015. Žilina.
 • KLEE, Lukáš. Význam standardizované smlouvy ve stavebnictví. Veřejné zakázky a PPP projekty (Public Contracts and PPP projects), 2015. ISSN 1803 - 9553.

Recenzované časopisy mezinárodní:

 • KLEE, Lukáš - TEODORESCU, Claudia Adalgiza. Romanian Experience with FIDIC Forms
 • in Road and Bridge Construction. International Construction Law Review, 2013, Vol. 30 (Part 4), ISSN 0265-1416. Dostupné z: https://www.ilaw.com/ilaw/doc/view.htm?id=327594.
 • KLEE, Lukáš. Management of Contractor's Claims in Construction Projects. Littera Scripta, 2013, 6(1), 40-50. ISSN 1805-9112.
 • KLEE, Lukáš. Delivery methods under FIDIC forms of contract. The Lawyer Quarterly: International Journal for Legal Research, 2013, 3(2), 164-168. ISSN 1805-8396.
 • KLEE, Lukáš. Utilizarea contractelor tip F.I.D.I.C. in Romania. Drumuri Poduri (Roads and Bridges Magazine), 2013, 116 (185)(2), 38-39. ISSN 1222-4235.
 • KLEE, Lukáš. Utilizarea contractelor tip F.I.D.I.C. in Romania II. Drumuri Poduri (Roads and Bridges Magazine), 2013, 117 (186)(3), 4-10. ISSN 1222-4235.
 • KLEE, Lukáš - BALÁZS Tamás. FIDIC Contracts and Hungarian Law: Important Aspects of Using FIDIC Contracts in Hungary [2014] I.C.L.R. 135 International Construction Law Review ISSUE: Volume 31, 2014 - Part 2.
 • KLEE, L.,SKORUPSKI, M. and MARZEC, A. The Use and Misuse of FIDIC Forms in Poland, International Construction Law Review Part 3 (July 2014).
 • KLEE, L., Wybranowski, A. Podejście do umów i sporów w inwestycjach transportowych w krajach postkomunistycznych i rozwiniętych, Konsultant, nr 32/33 2014. Dostupné na: https://arbitraz-sidir.pl.
 • KLEE, L. Paradoxes of Construction Dispute Resolution in Central and Eastern Europe. DRBF Forum Volume 18 Issue 3 September/October 2014.

Recenzované sborníky české a slovenské:

 • KLEE, Lukáš. SCL Protocol: Standard pro řízení zpoždění a poruch realizace výstavbového projektu. Udržitelnost ve výstavbě - sborník z 5-té konference, 2013.
 • KLEE, Lukáš. Smluvní podmínky FIDIC DBO a jejich použití pro české PPP projekty - soukromoprávní aspekty. Veřejné zakázky a PPP projekty (Public Contracts and PPP projects), 2013, 5(1), 16-26. ISSN 1803-9553.
 • KLEE, Lukáš. Modifications of Construction Contracts during their Term: Variation versus Substantial Change, Veřejné zakázky a PPP projekty (Public Contracts and PPP projects), 2014.
 • KLEE, Lukáš. Význam standardizované smlouvy ve stavebnictví. Veřejné zakázky a PPP projekty (Public Contracts and PPP projects), 2015.

Recenzované sborníky mezinárodní:

 • KLEE, Lukáš. Risk allocation and claim management under FIDIC Contracts. In: Central Asia in the Global Community: Challenges and Opportunities :KIMEP International Research Conference Official Proceedings. 1 vyd. Almaty: KIMEP University, 2013. s. 450-455. ISBN 9965-9047-5-8.
 • KLEE, Lukáš. How to Efficiently Allocate the Risk of Unforeseeable Physical Conditions in Underground Construction?. In: Podzemní stavby Praha 2013 : 12. mezinárodní konference : sborník abstrakt. 1 vyd. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES, 2013. s. 1-12. ISBN 978-80-260-3867-2.

Další články:

 • KLEE, Lukáš. Alokace rizik ve smluvních podmínkách. Stavitel, 2008, 16(1), 24-26. ISSN 1210-4825.
 • KLEE, Lukáš. Smluvní podmínky FIDIC jako součást lex mercatoria. Právní rádce, 2009, 17(7), 35-39. ISSN 1210-4817.
 • KLEE, Lukáš. Smluvní podmínky FIDIC a dodatečné stavební práce. Veřejné zakázky, 2011, 9(4), ISSN 1803-6724.
 • KLEE, Lukáš. Následky pozdního oznámení nároku podle smluvních podmínek FIDIC. [online]. STAVITEL IHNED.CZ, (20.4.2011), 1-13. 2011. ISSN 0000-0000.
 • KLEE, Lukáš. Smluvní podmínky FIDIC - nástroj pro vaše výstavbové projekty. [online]. Smart Stavebnictví, (prosinec 2012), 15-15. 2012.
 • KLEE, Lukáš. SCL Protocol: Standard pro řízení zpoždění a poruch realizace výstavbového projektu. STAVITEL IHNED.CZ, 2013, Neuveden(5. 8. 2013), ISSN 1213-7693.
 • KLEE, Lukáš - TUŠAKOVSKÝ, Petr. Některé problémy při uplatňování DPH u výstavbových projektů. Daňová a hospodářská kartotéka, 2013, 21(4), 16-20. ISSN 1210-6739.
 • KLEE, Lukáš - BRABCOVÁ, Lenka - CHAMRÁD, Aleš. Jak funguje mediace na velkých výstavbových projektech? Právní rádce, 2013, 21(5), 31-33. ISSN 1210-4817.
 • KLEE, Lukáš. Labyrint smluvních vztahů výstavbových projektů. Smart Stavebnictví, 2013, (červen 2013), 6-9. ISSN 0000-0000.
 • KLEE, Lukáš. Jak stavět mimo ČR. Právo & byznys : magazín pro právnickou obec a top management, 2013, 4(5), 54-56. ISSN 1804-6061.
 • KLEE, Lukáš. Sdružení zhotovitelů výstavbových projektů. Veřejné zakázky, 2013, 11(2), 36-37. ISSN 1803-6724. Dostupné z: https://www.vizea.cz/.
 • KLEE, Lukáš. K čemu vedou nereálná očekávání ve vztahu k ceně výstavbového projektu? Právní rádce, 2015/1.
 • KLEE, Lukáš. ДОСВІД РУМУНІЇ У БУДІВНИЦТВІ МОСТІВ І ДОРІГ ЗА ФОРМАМИ FIDIC, journal Ukrainian Construction Industry 5/2016.

PŘEKLADY FIDIC