HODNOCENÍ EKONOMICKÉ VÝHODNOSTI NABÍDEK


Sportovní hala Gymnázia Strakonice (projektová dokumentace)

zadavatel: Gymnázium Strakonice, Jihočeský kraj

Přeložka silnice II/322 Černá za Bory - Dašice, ZAV (archeologická činnost)

zadavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Horácká multifunkční aréna v Jihlavě

zadavatel: Statutární město Jihlava

Rekonstrukce mostu v km 80,083 trati Lovosice – Česká Lípa (Zahrádky)

zadavatel: Správa železnic, státní organizace (t.č. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)

I/27 Žiželice obchvat a přemostění

zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Most ev. č. 105 - 048c v Týně nad Vltavou

zadavatel: Jihočeský kraj

Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice

zadavatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Generální dodávky stavby CETOCEON – pavilonu pro Centrum pro výzkum technických látek

zadavatel: Masarykova univerzita

VFN Praha - výstavba nového sdruženého objektu - projektová dokumentace, inženýring a AD

zadavatel: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Rekonstrukce hydroizolace vnitřních podlah Aquasvět Chomutov

zadavatel: Statutární město Chomutov

Celková rekonstrukce a modernizace Aquaparku Příbram

zadavatel: Město Příbram 

 I/62 Malšovice, most ev. č. 62-015

zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR


1) Most v ul. Božanovská, X503 – rek., Praha 20, nový most (zhotovitel stavby/správce stavby)

2) Bystrá, Praha 20 (zhotovitel stavby/správce stavby)

3) Strakonická, podchod D4, P5 (zhotovitel stavby/správce stavby)

4) Ďáblická, rekonstrukce ulice, 2. etapa (zhotovitel stavby)

5) BADENIHO - HLUK (zhotovitel stavby/správce stavby)

6) Barrandovský most - celková rekonstrukce, Praha 4 a 5 (zhotovitel stavby/správce stavby)

7) Bubenské nábřeží, rekonstrukce komunikace, P7 (zhotovitel stavby/správce stavby)

8) Rekonstrukce ulice Komořanská, P12 (zhotovitel stavby/správce stavby)

9) Na Florenci, rekonstrukce komunikace, P 1 (zhotovitel stavby/správce stavby)

10) Jana Želivského, rek. ulice, Praha 3 (projektant)

11) Doprovodná opatření V Holešovičkách, Praha 8 (projektant)

12) Soubor mostů 5. května a související úpravy (projektant)

13) Most Legií, rekonstrukce, V020 (projektant)

14) Přátelství x K Říčanům x K Poště (projektant)

15) Šárecká (projektant)

16) Křižovnická – Smetanovo nábřeží – Masarykovo nábřeží, 2. a 3. etapa, P1 (projektant)

17) Zeleň v pražských ulicích (projektant)

18) Modernizace dopravního značení, 4. etapa Cínovecká (zhotovitel stavby)

19) Ďáblická, rekonstrukce ulice (správce stavby)

20) Koněvova - rekonstrukce ulice, 2. etapa (zhotovitel stavby) 

21) Modernizace Strahovského automobil. tunelu (projektant)

22) Dělnická, rekonstrukce komunikace (projektant)

23) Most Mánesův - rekonstrukce (projektant)

24) Severojižní magistrála (projektant)

25) Rekonstrukce ulice Hartigova, 2. etapa (správce stavby)

zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.


Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ (projektant)

zadavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Dynamický nákupní systém na havarijní podpírání mostů 

zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Multifunkční knihovnické a vzdělávací centrum Prachatice (správce stavby)

zadavatel: Město Prachatice

Rekonstrukce budovy pro Úřad vlády ČR (projektant)

zadavatel: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vltavská vodní cesta Modernizace řídících systémů VD a PK (správce stavby)

zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik