FIDIC


RED BOOK 

Barrandovský most - celková rekonstrukce, Praha 4 a 5

zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Justiční areál v Ústí nad Labem

zadavatel: Ministerstvo spravedlnosti

Rekonstrukce silnice II/211 Lázně Bohdaneč

zadavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Horácká multifunkční aréna v Jihlavě

zadavatel: Statutární město Jihlava

 Na Florenci, rekonstrukce komunikace, P 1

zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

 VD Lipno I. - přístav

zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik

 Modernizace silnice II/312 Choceň – České Libchavy

zadavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí – Litomyšl

zadavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

 Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice
zadavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť

zadavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Most ev.č. 324-018 P. Wonky, Pardubice

zadavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Obříství – rekonstrukce vodovodní shybky

zadavatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

Rekonstrukce mostu v km 80,083 trati Lovosice – Česká Lípa (Zahrádky)

zadavatel: Správa železnic, státní organizace (t.č. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)

Rekonstrukce budovy pro Úřad vlády ČR

zadavatel: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Výstavba protipovodňové nádrže Racibórz Dolny 

zadavatel: Státní vodohospodářský holding Wody Polskie, Polsko

Bubenské nábřeží, rek. komunikace, P7

zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

BADENIHO - HLUK

zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Rekonstrukce ulice Komořanská, P12

zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Bosnia and Herzegovina - Contract for Supply and Installation of Signalling and Telecommunication Equipment Railway Corridor Vc, Sarajevo-Bradina (Bosna a Hercegovina - Smlouva na dodávku a instalaci signalizačního a telekomunikačního zařízení Železniční koridor Vc, Sarajevo-Bradina) 

Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice - Zhotovitel stavby

zadavatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

MVE Klecany II

zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik

Vltava ř.km 54,14, rekonstrukce Šítkovského jezu

zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik

Dostavba kanalizace v Brně II

zadavatel: Statutární město Brno

UTB - Novostavba objektu U1 - generální zhotovitel stavby
zadavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)

zadavatel: Pardubický kraj

ulice Koněvova - rekonstrukce, 2. etapa

zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

YELLOW BOOK

Výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu

zadavatel: Nejvyšší kontrolní úřad

I/27 Žiželice obchvat a přemostění

zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Most ev. č. 105 - 048c v Týně nad Vltavou

zadavatel: Jihočeský kraj

    Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice

zadavatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Nový pavilon FZÚ, Na Slovance – generální dodavatel stavby
zadavatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Vltavská vodní cesta Modernizace řídících systémů VD a PK

zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik

Generální dodávky stavby CETOCEON – pavilonu pro Centrum pro výzkum technických látek

zadavatel: Masarykova univerzita

Výstavba nové výrobní haly a nové skladovací haly ve stávajícím areálu firmy, včetně doprovodných odstavných a parkovacích ploch, areálové komunikace a zeleně
zadavatel: Mitsubishi Electric Automotive Czech, s.r.o.

R2 Kriváň – Mýtna - dálniční spojení z Bratislavy až po Lučenec 

- konzultační činnost v průběhu realizace -

zadavatel: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava, SK


D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala včetně tunelu Višňové 

- konzultační činnost v průběhu realizace -

zadavatel: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava, SK

Dvorský most (přes Ohři)

zadavatel: Statutární město Karlovy Vary

ČOV Trutnov Bohuslavice – kalová koncovka

zadavatel: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Prodloužení tramvajové tratě z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích

zadavatel: Dopravní podnik města Brna, a.s.

D35 Ostrov - Vysoké Mýto, tunel Homole

(použití Žluté knihy FIDIC, doplněné o ujednání z tzv. Smaragdové knihy FIDIC)

zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Most Laurina & Klementa přes dálnici D10

zadavatel: Škoda Auto a.s.

LED projection system

zadavatel: Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy

Plavební komora Praha - Staré Město

zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik

Multifunkční knihovnické a vzdělávací centrum Prachatice 

zadavatel: Město Prachatice

Vyřazení starého hlavního jeřábu z provozu a návrh, výroba, instalace a testování nového hlavního jeřábu pro plavidlo Pacific Orca

zadavatel: SWIRE BLUE OCEAN, Kodaň, Dánsko

Rekonstrukce dálnice S8 (Varšava)

- konzultační činnost pro zhotovitele -

zhotovitel: Metrostav a.s.

zadavatel: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Varšava, Polsko

Construction of the Pljevlja II 254MW coal thermal power plant in the State of Montenegro (Výstavba uhelné tepelné elektrárny Pljevlja II 254 MW ve státě Černá Hora)

zadavatel: ŠKODA PRAHA a.s.

Rychlostní komunikace S7 Koszwaly – Nowy Dwór Gdański u metropole Gdaňsk

zadavatel: Metrostav a.s./Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Varšava, Polsko

Modernizovaný úsek spojující Gdaňsk s polským hlavním městem Varšava – E77

zadavatel: Metrostav a.s.

Projektování a montáž zařízení pro řízení a zabezpečování dopravy a zařízení železniční telekomunikační sítě v úseku Poznań Glówny – Wronki, linie E59

zadavatel: AŽD Praha s.r.o. (AZD Polska Sp. Z o.o., Varšava, Polsko)

Projektování a montáž zařízení pro řízení a zabezpečování dopravy a zařízení železniční telekomunikační sítě v úseku Slonice – Szczecin Dabie, linie E59

zadavatel: AŽD Praha s.r.o. (AZD Polska Sp. Z o.o., Varšava, Polsko)

 Modernizace vlakového rozhlasu na soupravách elektrických motorových vozů metra typu 81-71M a M1

zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n. Vltavou 

zadavatel: AFRY CZ s.r.o./ Správa železnic s.o. (t.č. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)

Atletická hala Campus 

zadavatel: Statutární město Brno

Zainvestování lokality bývalého kina

zadavatel: Město Veselí nad Lužnicí

Metro I.D s pilotním projektem Projektová dokumentace provedení stavby úseku Pankrác - Olbrachtova (včetně stanic)
zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Půdní vestavba Domova mládeže

zadavatel: Domov mládeže a Školní jídelna, České Budějovice

Signalizační a telekomunikační systém podél železniční trati Banja Luka – Doboj (Bosna a Hercegovina)

zadavatel: AŽD Praha s.r.o.

Rekonstrukce Sítenského mostu Kladno (Analýza možností realizace projektu)

zadavatel: Statutární město Kladno

Výstavba nových čerpacích stanic Samatay (km 57,5) a Hamoul (km 2,5)

- konzultační činnost pro zhotovitele -

zhotovitel: SIGMA GROUP a.s.

zadavatel: Ministry of Water Resources and Irrigation - Mechanical and Electrical Department (Arab Republic of Egypt)

Inovace a modernizace plavebních komor pro zvýšení bezpečnosti a intenzity vodní dopravy na vodním díle Gabčíkovo

investor: Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava, SK zhotovitel: Metrostav a.s., Bratislava, SK 


  • Výrobní jednotka pro výrobu pevné lékové formy v Uzbekistánu

objednatel: BLOCK CRS a.s.


Motolské onkologické centrum (Fakultní nemocnice v Motole)

- odborné poradenství pro zhotovitele - 

zhotovitel: GEMO a.s.

WHITE BOOK

Sportovní hala Gymnázia Strakonice (projektová dokumentace)

zadavatel: Jihočeský kraj

Justiční areál v Ústí nad Labem (správce stavby)

zadavatel: Ministerstvo spravedlnosti

Na Florenci, rekonstrukce komunikace, P 1 (správce stavby)

zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

             Půdní vestavba Domova mládeže      (projektant)

zadavatel: Domov mládeže a Školní jídelna, České Budějovice

                               

   Most ev. č. 105 – 048c v Týně nad Vltavou                                 (správce stavby)

                       zadavatel: Jihočeský kraj

  Barrandovský most - celková rekonstrukce,                   Praha 4 a 5 (správce stavby)

zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Doprovodná opatření V Holešovičkách, Praha 8 (projektant)

zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Obříství – rekonstrukce vodovodní shybky (správce stavby)

zadavatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

Rekonstrukce budovy pro Úřad vlády ČR (generální projektant)

zadavatel: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Multifunkční knihovnické a vzdělávací centrum Prachatice (správce stavby)

zadavatel: Město Prachatice

Přeložka silnice II/322 Černá za Bory - Dašice, ZAV (archeologická činnost)

zadavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zadávací dokumentace na výkon činnosti stavebnětechnického dozoru pro projekt Dálnice D1 Prešov západ – Prešov Jih

zadavatel: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava, SK

Čekací stání na Vltavské vodní cestě (projektant)

zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR

Kompletní rekonstrukce Celetná 13 (správce stavby)

zadavatel: Univerzita Karlova

Rekonstrukce budovy pro Úřad vlády ČR (správce stavby)

zadavatel: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ (projektant)

zadavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Lodní zdvihadlo Slapy (projektant)

zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR

Dostavba kanalizace v Brně (správce stavby)

zadavatel: Statutární město Brno

Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště -Hrobice (průtah), (správce stavby)

zadavatel: Pardubický kraj

Vltavská vodní cesta Modernizace řídících systémů VD a PK (správce stavby)

zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik

UTB - Novostavba objektu U1 (správce stavby)

zadavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně


  • správce stavby: 

1) BADENIHO - HLUK

2) Bubenské nábř., rek. komunikace, P7

3) Bystrá, Praha 20 

4) Rekonstrukce ulice Komořanská, P12

5) Most v ul. Božanovská, X503 – rek., Praha 20, nový most 

6) Strakonická, podchod D4, P5

7) Ďáblická, rekonstrukce ulice

8) Rekonstrukce ulice Hartigova, 2. etapa

zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.


  • projektant:

1) Jana Želivského, rek. ulice, Praha 3

2) Soubor mostů 5. května a související úpravy

3) Most Legií, rekonstrukce, V020

4) Přátelství x K Říčanům x K Poště

5) Šárecká

6) Křižovnická – Smetanovo nábřeží – Masarykovo nábřeží, 2. a 3. etapa, P1

7) Zeleň v pražských ulicích 

8) Seifetova, rekonstrukce komunikace

9) Modernizace Strahovského automobil. tunelu

10) Dělnická, rekonstrukce komunikace

11) Most Mánesův - rekonstrukce

12) Severojižní magistrála

zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.


Horácká multifunkční aréna v Jihlavě (správce stavby)

zadavatel: Statutární město Jihlava

GREEN BOOK

Bystrá, Praha 20

zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Most v ul. Božanovská, X503 – rek., Praha 20,  nový most

zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Strakonická, podchod D4, P5

zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Most v ulici K Horkám, X515, P15

zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Ďáblická, rekonstrukce ulice, 2. etapa

zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

I/62 Malšovice, most ev. č. 62-015

zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR


1) Silnice III/36021, III/36020, III/36023 Trstěnice, I. etapa

2) Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž. III/32246 – křiž. III/32256, I. etapa

3) Oprava silnice III/3124 Rozsocha – Velká Skrovnice - rekonstrukce silnice III/35826 Chacholice 

4) Vrbatův Kostelec, SO 103 Oprava silnice III/337 73 Miřetice – Dřeveš, I. etapa

zadavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, r. 2021

1) Oprava silnice III/32249 Bořice, úsek křiž. III/32246 – křiž. III/32256

2) Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 a chodníků, Brčekoly

3) Oprava mostů a silnic v Pardubickém kraji v návaznosti na výstavbu D35 – Silnice II/322 Dolní Roveň (žel. přejezd – MK u ZŠ)

4) Rekonstrukce silnice II/359 Dolní Újezd I. etapa

5) Rekonstrukce silnice III/360 21 Čistá

6) Rekonstrukce silnice III/31113 Jablonné nad Orlicí - Bystřec

7) Modernizace silnice III/29817 Holice – průtah

8) Oprava mostů a silnic v Pardubickém kraji v návaznosti na výstavbu D35 – Silnice II/322 Horní Roveň (č.p. 159 – č.p. 18)

9) Rekonstrukce silnice III/3439 Kladno

10) III/32219 – Mělice – II/333

11) Oprava silnice II/343 Hlinsko, ul. Rváčovská

12) Podhořany – hr. Pk

¨13) Okružní křižovatka II/306 a II/358 Skuteč

14) Oprava mostů a silnic v Pardubickém kraji v návaznosti na výstavbu D35 – Silnice III/3051 Vysoké Chvojno

15) Obnova silnice III/30535 Zbožnov, II. etapa

16) Oprava mostů a silnic v Pardubickém kraji v návaznosti na výstavbu D35 – Silnice II/355 Černá za Bory

17) Oprava mostů a silnic v Pardubickém kraji v návaznosti na výstavbu D35 – Silnice II/322 Dolní Roveň (žel. přejezd – MK u ZŠ)

18) Oprava mostů a silnic v Pardubickém kraji v návaznosti na výstavbu D35 – Silnice II/322 Horní Roveň (č.p. 159 – č.p. 18)

19) Oprava mostů a silnic v Pardubickém kraji v návaznosti na výstavbu D35 – Silnice III/29810 Lukovna - Dražkov

20) Oprava mostů a silnic v Pardubickém kraji v návaznosti na výstavbu D35 – Silnice II/324 Opatovice nad Labem, okružní                         křižovatka x křižovatka s ul. Kasárenská

21) Oprava mostů a silnic v Pardubickém kraji v návaznosti na výstavbu D35 – Silnice II/324 Opatovice nad Labem (od mostu ev.č.              324-015A – před Pohřebačku)

22) Oprava mostů a silnic v Pardubickém kraji v návaznosti na výstavbu D35 – Silnice III/3051 Vysoké Chvojno

23) Oprava mostů a silnic v Pardubickém kraji v návaznosti na výstavbu D35 – Silnice II/333 Živanice, průtah

24) Modernizace silnice III/36012 ul. Kubelkova, Česká Třebová

25) Oprava silnice II/343 Hlinsko, ul. Rváčovská

26) Modernizace silnice III/298 23 Hrachoviště - průtah

27) Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice - křiž. III/35522 Včelákov, I. etapa

28) Rekonstrukce silnice II/298 Rokytno

29) Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 – Vendolí – 2. etapa


zadavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, r. 2022


1) Modernizace silnice III/319 11 ul. Tyršova, Žamberk

2) Oprava silnice III/31519 Borušov

3) Oprava silnice III/3583, III/3584, III/3585 Kočí

4) Chvojenec, Rekonstrukce silnice III/3053

5) Rekonstrukce silnice II/359 Budislav

6) Přeložka silnice II/322 Černá za Bory – Dašice, ZAV – zemní práce

7) Oprava silnice III/35720 Dvořiště - Doubravice

8) Oprava silnice III/343 11 Kameničky - Chlumětín

9) Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí – 1. část

10) Okružní křižovatka II/211 x III/0361 Lázně Bohdaneč

11) Křižovatka silnic II/368 a III/3711 Moravská Třebová

12) Most ev. č. 33765-2 Křižanovice VD

13) Modernizace mostu ev.č. 3227-3 Řečany nad Labem – SO 182

14) Oprava silnice II/358 Chrast - Podlažice

15) Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad – Žamberk, Lukavice - průtah

16) Silnice II/358 Orel, zklidnění dopravy

17) Silnice III/36811 Trpík

18) Rekonstrukce silnice II/359, Dolní Újezd II. Etapa 

19) Oprava silnice III/3438 Vortová - hr. Pk

zadavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, r. 2023


1) 5. května

2) Modernizace dopravního značení, 4. etapa Cínovecká

3) Jižní spojka, Benzina - V Korytech

4) Pod Bateriemi

zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.