VZDĚLÁVÁNÍJihočeský kraj

 • 4denní certifikované školení FIDIC

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

 • certifikované 4denní školení FIDIC 

Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • základní 4denní školení FIDIC

Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • navazující 4denní školení pro vybrané Správce stavby

Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • 4denní certifikované školení FIDIC

Ředitelství vodních cest ČR

 • 4denní školení pro vybrané Správce stavby

Povodí Vltavy, státní podnik

 • 4denní certifikované školení FIDIC

Povodí Vltavy, státní podnik

 • 4denní certifikované školení FIDIC na míru pro PVL

Povodí Moravy, státní podnik

 • certifikované 4denní školení FIDIC

Povodí Ohře, státní podnik

 • 2denní školení "Zelená kniha"

Správa železnic, státní organizace (t.č. Správa železniční dopravní cesty, s.o.)

 • základní 4denní certifikované školení FIDIC

- poskytnutí detailních znalostí problematiky vzorových smluvních podmínek FIDIC s důrazem na Červenou knihu a s vysvětlením základních odlišností ve vztahu k Žluté knize; vysvětlení charakteristiky Bílé a Zelené knihy


Státní fond dopravní infrastruktury

 • certifikované 4denní školení FIDIC

Metrostav a.s.

 • 4denní školení FIDIC

SYNER s.r.o

 • zimní škola FIDIC – program certifikovaných školení

- 4denní školení - základní kurz FIDIC a navazující školení Žlutá kniha FIDIC


HOCHTIEF CZ a.s

 • certifikované 4denní školení FIDIC

GJW Praha spol. s r.o.

 • 3denní školení FIDIC – úvod do FIDIC a metodik vč. harmonogramů, Claim management, Žlutá kniha

Národná diaĺničná společnost, a.s.,

 • 3denní školení FIDIC 

- se zaměřením na řešení změn v průběhu výstavby, časové řízení, měření


Vodárny Kladno – Mělník a.s.

 • 1denní školení se zaměřením na problematiku postupu objednatele podle standardů FIDIC (smlouva o dílo, přílohy, dokumentace, postupy a další související témata)