Překlady

1) RED BOOK 1999 (Červená kniha 1999) 

    Smluvní podmínky pro VÝSTAVBU POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH OBJEDNATELEM


2) RED BOOK 2017 (Červená kniha 2017)

     Smluvní podmínky pro VÝSTAVBU PRO POZEMNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY PROJEKTOVANÉ OBJEDNATELEM


3) YELLOW BOOK (Žlutá kniha)

     Smluvní podmínky pro DODÁVKU TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ A PROJEKTOVÁNÍ - VÝSTAVBU ELEKTRO               A STROJNˇĚ TECHNOLOGICKÉHO DÍLA A POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH                       ZHOTOVITELEM             


4) GREEN BOOK (Zelená kniha)

     Smluvní podmínky pro STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU


5) WHITE BOOK 2017 (Bílá kniha 2017)

     VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB mezi objednatelem a konzultantem


6) WHITE BOOK 2006 (Bílá kniha 2006)

     VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB mezi objednatelem a konzultantem


7) EMERALD BOOK (Smaragdová kniha)

     Smluvní podmínky pro PODZEMNÍ DÍLA


8) FIDIC GOLDEN PRICIPLES (Zlaté zásady FIDIC)